englishfrançaisrussian

Met dank aan de actievoerders
Meer relevante video's op Youtube.
(5 mei 2012)


Ministerie bevestigt intrekking vergunning
Het ministerie van EL&I had ons al telefonisch laten weten dat het op verzoek van EDF de verleende vergunning voor het doen van proefboringen bij Pieterburen zou intrekken. Dit besluit is nu ook in de Staatscourant gepubliceerd.
Zeker is zeker!
(Update 10 april 2012)


DANK JULLIE WEL!
Dit hebben we met zijn allen bereikt.
Pieterburen Tegengas wordt overspoeld met felicitaties, bloemen, bedankbriefjes, -mailtjes en sms-jes... en we krijgen taart van taarterie De Dis! Van onze kant BEDANKT voor al jullie steun in de afgelopen anderhalf jaar. Zonder die steun hadden we dit succes niet kunnen bereiken.
(18 maart 2012)


Succes in de publiciteit
We krijgen veel publiciteit met ons verse succes: Radio Noord, TV Noord, Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Volkskrant, Trouw, Radio 1 Journaal, NOS.nl... en zaterdag is de Telegraaf hier geweest en daar staan we maandag met onze koppen in. En de telefoon blijft gaan. David verslaat Goliath, dat is dus nieuws.
(18 maart 2012)


BREAKING NEWS:
Ondergrondse gasopslag Pieterburen van de baan!

Pieterburen juicht!
Electricité de France heeft vanmiddag bekendgemaakt af te zien van de ondergrondse gasopslag in Pieterburen. Zie persbericht.
Het landschap rond Pieterburen op het Groningse Hoogeland, de donkerste plek op het Nederlandse vasteland, blijft onaangetast. Bewoners én bezoekers kunnen blijven genieten van de rust, de ruimte en de duisternis. Ons verzet is niet voor niets geweest!
Gelukkige dorpsbewoners verzamelden zich 's avonds in het dorpscafé om dit succes te vieren.
Klik hier voor de berichtgeving op rtvnoord (met beeld- en geluidsfragmenten).
(16 maart 2012)


Rechtbank Groningen verklaart beroepschriften ongegrond
Pieterburen gaat door met de strijd!
Tot grote teleurstelling van de actiegroep Pieterburen Tegengas heeft de Rechtbank in Groningen alle beroepschriften tegen de proefboringen bij Pieterburen ongegrond verklaard. Indieners, waaronder ook de gemeente De Marne, ontvingen hierover vandaag bericht.
De actiegroep maakt binnenkort zijn vervolgstappen bekend. Ook de gemeente beraadt zich over volgende stappen. Lees hier de persberichten van de actiegroep en de gemeente.
(24 februari 2012)


EDF verliest in één jaar tijd meer dan € 20 miljard aan beurswaarde
Enorme koersval van aandeel EDF op de Parijse beurs
EDF (Electricité de France) heeft in 2011 meer dan 40 procent in waarde ingeleverd. Het bedrijf is nu nog 33,7 miljard waard, op 1 januari 2011 was dat nog ongeveer 57,5 miljard. De daling is nog altijd niet tot staan gebracht, de afgelopen 5 dagen verloor het aandeel nog eens 5% in waarde (bron: Les Echos, Boursorama).

De oorzaak van deze koersval kan niet met zekerheid worden gezegd. Mogelijk dumpen beleggers het aandeel omdat kernenergie sinds de ramp in Fukushima weinig toekomst meer lijkt te hebben. Stroomleverancier EDF haalt het grootste deel van zijn omzet uit kernenergie.
EDF probeert op dit moment nieuw kapitaal aan te trekken, waarbij een poging wordt gedaan om beleggers voor langere tijd aan zich te binden. EDF belooft een premie van 10% bovenop het normale dividend, als de beleggers hun aandelen minimaal drie jaar lang in hun bezit houden. Saillant detail: In de brochure voor de potentiële beleggers prijst EDF zichzelf aan als een duurzaam bedrijf omdat de klanten per e-mail en niet per gewone post zullen worden geïnformeerd over het koersverloop.
Desgevraagd laat EDF weten geen commentaar te geven op dit bericht. Wel wijst men op een artikel op Bloomberg.com waarin de sterke koersdaling van EDF wordt toegeschreven aan een plan van de Franse socialisten om kernenergie in Frankrijk fors te verminderen of zelfs af te schaffen. "De Franse politiek, de nucleaire nasleep van Fukushima en het Franse staatsbedrijf Areva spelen een rol bij EDF’s beurskoers, en investeerders zijn terughoudend," aldus woordvoerder Wanda Cornelissen.
(19 december 2011, update 21 december 2011)


Ook in Frankrijk protesten tegen gasopslag door EDF
Actiegroep in Les Landes benadert Tegengas
Pieterburen Tegengas is benaderd door een actiegroep uit Les Landes, een streek in het zuidwesten van Frankrijk, waar EDF ook plannen voor gasopslag blijkt te hebben. De groep is pas kort geleden opgericht en heeft een website in ontwikkeling.
Wij zijn blij met dit contact, dat ongetwijfeld zal leiden tot nog meer mogelijkheden om de kwalijke plannen van EDF te bestrijden.
(16 december 2011)


Vergunning van ELI flink onder vuur genomen voor Rechtbank Groningen
Rechtbank gaat zich buigen over de vraag of deze vergunning wel kan worden gehandhaafd
Pieterburen Tegengas en een tiental andere belanghebbenden, hebben vrijdag 25 november voor de Meervoudige Kamer van de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Groningen, de aan EDF verleende vergunning voor een proefboring in Pieterburen flink onder vuur genomen. Pieterburen Tegengas bekritiseerde onder meer de houding van het ministerie van EL&I, dat zich niet neutraal genoeg zou opstellen en EDF teveel de hand boven het hoofd zou houden. De Actiegroep heeft een dossier hierover samengesteld, onder de titel "Hoe innig is de relatie tussen het ministerie van EL&I en de mijnbouwindustrie?".
De Rechtbank liet zowel de klagers als verweerder (EL&I) en vergunningverkrijger (EDF) aan het woord, hoewel de advocaat van EDF weinig wilde zeggen. Interessant was dat de Rechtbank uitgebreid inging op de vraag of EDF door het ministerie was uitgenodigd. Mevrouw mr. C.H.M. Kraakman van het ministerie gaf toe dat EDF en EL&I nog vóór de aanvraag overleg hadden gehad, en dat ze het voor mogelijk hield dat daarbij aan EDF een mondelinge uitnodiging was gedaan om een aanvraag in te dienen. Rechter mr R.L. Vucsán vroeg zich af of wellicht het Fair-Play-principe had moeten worden toegepast, met andere woorden dat inwoners van het gebied inspraak gehad zouden moeten hebben vóórdat de vergunning aan EDF was verleend (art. 4.8 AWB). Mr. Kraakman (EL&I) antwoordde daarop dat het ministerie volkomen door deze tegenstand is verrast, en dat er bij andere opsporingsvergunningen nauwelijks bezwaren zijn.
Eén van de vragen die de Rechtbank in haar uitspraak (die in januari wordt verwacht) zal beantwoorden, is of de vergunningaanvraag alleen moet worden getoetst aan art. 9 Mijnbouwwet (die maar een paar weigeringsgronden geeft) zoals het ministerie wil, of dat ook andere belangen kunnen worden meegewogen (wat de bezwaarmakers willen). De advocaat van de gemeente De Marne, mr. R van der Velde, noemde een recent Amendement van de Tweede Kamer, waarin is bepaald dat besluitvorming in de Mijnbouwwet ook moet worden getoetst aan de bovengrondse (ruimtelijke ordening) aspecten - dat is ook de reden dat voor de vergunning advies is gevraagd aan Gedeputeerde Staten. De taak van Ruimtelijke Ordening is namelijk verschoven van het Rijk naar de Provincies. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben negatief geadviseerd over het project.
Ook de CO2-opslag projecten in Barendrecht en Grootegast werden door de Rechtbank aangehaald. Minister Verhagen heeft deze projecten geschrapt omdat er geen draagvlak bij de bevolking is. Waarom wordt het Pieterburen-project dan ook niet geschrapt, vroeg de Rechter aan het ministerie. Hier is ook geen draagvlak. Maar het ministerie zegt dat het anders ligt. Voor Barendrecht heeft Verhagen besloten dat er geen Rijksinpassingsplan wordt gebruikt om dit project door te drukken. In Pieterburen kan dat wel gebeuren, tenminste in de fase van het opslagproject, aldus mr Kraakman van het ministerie. (Het Rijksinpassingsplan is een Regeling waarbij het Rijk alle bezwaren en tegenstanders aan de kant kan vegen om een project van nationaal belang te realiseren.)
Binnen art. 9 Mijnbouwwet kan ook nog de vraag gesteld worden of de proefboorvergunning had kunnen / moeten worden geweigerd, op de vraag "op welke manier vergunninghouder voornemens is de activiteiten uit te voeren." Dat is een ruim begrip. Het ministerie zegt enerzijds dat er niets aan te merken is op de plannen van EDF, maar tijdens haar verweer zei mr. Kraakman (ELI) dat het ministerie van die plannen eigenlijk niets weet. Art. 9c Mijnbouwwet geeft verder de mogelijkheid om de vergunning te weigeren op grond van onverantwoordelijk handelen bij een eerder verleende vergunning (waaronder begrepen het maatschappelijk onverantwoord handelen) - waarin een van de appellanten aanleiding zag een betoog te houden over de schandalen waarin EDF is verwikkeld, van het kraken tot computers tot het lozen van radioactief afvalwater. De vraag is echter of de Rechtbank daar iets mee kan.
Uitgebreid aan de orde kwam ook art. 10 Mijnbouwwet. Dit artikel zegt dat een houder van een opsporingsvergunning (proefboorvergunning) in principe ook in aanmerking komt voor een winningsvergunning en evt. een opslagvergunning. Veel bezwaarmakers vinden dat je daarom ook de aspecten van winning en opslag nu al moet laten meewegen. Het ministerie vindt van niet en zegt dat nu alleen de proefboring aan de orde is. De vraag is echter of het honoreren van de proefboorvergunning niet teveel een belofte aan EDF in zich houdt, dat er ook winning en opslag mogelijk is - vooral gezien het feit dat het ministerie EDF heeft "uitgenodigd". Als er wel een proefboring mag plaatsvinden (kosten 5 tot 6 miljoen euro) en er daarna niks meer mag gebeuren, zal EDF zich bedonderd voelen door het ministerie, en misschien via de rechter deze vergunningen alsnog afdwingen. Maar het ministerie houdt vol dat EDF het verlenen van vervolgvergunningen niet "automatisch" kan verwachten. En wat vindt EDF ervan, als na de proefboring niet mag worden verdergewerkt? Advocaat mr A. van Rossem van EDF: "Dan hebben we pech."
Actiegroep Pieterburen Tegengas hoopt dat de Rechtbank voldoende redenen ziet om de vergunning te vernietigen, en wacht de uitspraak met spanning af.
(27 november 2011)


EDF veroordeeld tot boete van 1,5 miljoen euro wegens spionage
Ook tegen onze actiegroep onderneemt EDF ondermijnende activiteiten.
EDF is in Frankrijk veroordeeld tot het betalen van een boete van 1,5 miljoen euro vanwege het laten hacken van computers van Greenpeace. Twee topmanagers van EDF zijn tot voorwaardelijke gevangenisstraffen veroordeeld.
Dit bericht de website Webwereld, zie het complete verhaal op webwereld of op Reuters.
Greenpeace probeerde een uitbreiding van nucleaire installaties in Groot-Brittannië tegen te houden. Uit de computer van Greenpeace werden 1400 documenten gestolen. Ook het detectivebureau dat de hack uitvoerde, is veroordeeld door de Franse strafrechter.
Naast de boete, moet EDF een schadevergoeding van een half miljoen euro betalen aan Greenpeace, en 50.000 euro aan Greenpeace-actievoerder Yannick Jadot. Volgens Jadot is EDF drie keer bankroet: "Nucleaire energie is industrieel bankroet, financieel bankroet en nu ook moreel bankroet." Het aandeel van EDF daalde vandaag met 1,48% op de Franse aandelenbeurs.
EDF ontkent dat het bedrijf afwist van de computerinbraak, en gaat in hoger beroep.
Ook in Nederland probeert EDF op slinkse wijze zijn tegenstanders te ondermijnen. Het PR-bureau van EDF, Weber Shandwick, kaapte in 2010 de domeinnaam pieterburentegengas.nl en weigert deze af te geven aan de actiegroep. Daardoor worden emails die aan ...@pieterburentegengas.nl zijn gericht, onderschept door EDF. Ook hierover wordt een procedure gevoerd om EDF te dwingen deze oneerlijke praktijken te staken. Weber Shandwick probeert in Nederland de acceptatie van het bedrijf EDF te verhogen, maar bereikt het tegenovergestelde.
(15 november 2011)


Roman over boortorenbezetting verschenen
Schrijver baseert zich op bezetting boortoren Warffum in 1977
Bij Uitgeverij Elikser in Leeuwarden verscheen de roman Torenval van Jan Folkerts, geïnspireerd op de bezetting van de boortoren in Warffum op 25 januari 1977. Volgens de uitgever weet de schrijver 'in prachtig proza de spanning hoog op te voeren'.
Rutger Rietman is een jonge journalist met idealen. Bij een populair familieweekblad maakt hij zonder zich erg in te spannen een bliksemcarrière.
Op een gure winterdag bezet hij samen met enkele actievoerders een boortoren in Noord-Groningen. Deze levensgevaarlijke onderneming, gericht tegen de opslag van atoomafval in de noordelijke zoutkoepels, lijkt een geweldig succes, totdat een verschrikkelijk geheim in de openbaarheid komt.
Ongewild wordt Rutger het middelpunt van een groot schandaal. In zijn werk maar ook persoonlijk raakt hij verstrikt in een web van leugens en hypocrisie. Uiteindelijk raakt hij niet alleen zijn idealen kwijt, maar ook zijn reputatie en zijn geloofwaardigheid.
Torenval geeft een soms ironische schets van goede bedoelingen met rampzalige consequenties, en het vervagend onderscheid tussen schijn en werkelijkheid.
Torenval is het fictiedebuut van Jan Folkerts (1953). Folkerts is in het dagelijks leven gemeentesecretaris in Littenseradiel. ISBN: 978-90-8954-343-1
(21 november 2011)


Eerste ervaringen met zonnepanelen
Bijeenkomst op 7 november in Schouwerzijl
Op 7 november vindt in het Dorpshuis van Schouwerzijl een bijeenkomst plaats over zonnepanelen, waarbij verteld wordt over de ervaringen tot nu toe in het dorp. Ook wordt uitleg gegeven over de diverse systemen, welke daken geschikt zijn en wat het kost en oplevert. Iedere belangstellende is welkom. Bijeenkomst van 20.00 tot 22.00 uur, het adres is Zijlvestweg 3 in Schouwerzijl.
(3 november 2011)


Actiegroep bedankt EDF voor eerste stap afscheid uit Pieterburen
EDF trekt aanvraag boorvergunning nog niet in!
EDF ziet af van de aankoop van de grond aan de Wiebenerweg, maar heeft de aanvraag voor een boorvergunning nog niet ingetrokken. Het gevaar dat op het prachtige Hoogeland een aardgasopslag wordt gerealiseerd, is dus nog niet afgewend. EDF heeft hierover vandaag deze verklaring uitgegeven.
De actiegroep hoopt dat de annulering van de grondaankoop leidt tot het afblazen van het project, en heeft de directie van EDF een bedankbriefje gestuurd waarin nog eens wordt benadrukt hoezeer wij wensen dat het bedrijf afziet van deze installatie.
Op 25 november a.s. dient voor de Rechtbank in Groningen de beroepszaak tegen de proefboringen, aangespannen door o.a. de gemeente De Marne, Pieterburen Tegengas en enkele milieuorganisaties. Ook privé-personen hebben beroep aangetekend.
Zolang EDF zich niet volledig terugtrekt uit Pieterburen, zullen wij blijven strijden tegen de komst van deze grootschalige industriële installatie. Wij beschouwen de annulering van de grondaankoop als een eerste stap in de goede richting.
(31 oktober 2011)


EDF heeft geen optie meer op grond aan Wiebenerweg
Vandaag hebben wij het bericht gekregen dat EDF geen optie meer heeft op de grond aan de Wiebenerweg, de door EDF gewenste plek van de proefboring. Wij putten daaruit een sprankje hoop dat EDF zich uit eigener beweging terugtrekt uit Pieterburen. Of dat werkelijk zo is, zal pas later blijken. Het is mogelijk dat EDF nog andere konijnen uit de hoge hoed tovert. We laten de champagne dus nog even koud staan, en onze juridische procedure om de boorvergunning te vernietigen, gaat gewoon door.
Het nieuws dat we zaterdag brachten tijdens de Nacht van de Nacht, werd gelijk door diverse media opgepikt, zie RTV Noord op Youtube, nieuwsitem op RTV Noord, Dagblad van het Noorden.
Zie verder ook Blik op nieuws.
(29 oktober 2011)


Behandeling beroepschriften op 25 november
De rechtszitting over de beroepschriften die zijn ingediend tegen de aan EDF verleende vergunning voor het doen van proefboringen in Pieterburen, vindt plaats op 25 november a.s. om 9.30 uur voor de Rechtbank in Groningen, Guyotplein 1. De zitting is openbaar, dus voor iedereen te volgen op de publieke tribune.
(update 15 oktober 2011)


TNO ziet alternatieve mogelijkheden voor gasopslag Pieterburen
TNO heeft in opdracht van het ministerie van EL&I een rapport opgesteld waarin wordt aangetoond dat er voldoende alternatieve locaties zijn voor de opslag van aardgas. Pieterburen Tegengas voert strijd tegen de plannen van EDF om het ongeschonden Groningse Hoogeland te vernielen door het realiseren van een groot industrieel complex, maar tekent hierbij aan dat de noodzaak voor een nieuwe ondergrondse gasopslag zelfs helemaal niet is aangetoond. Lees hier het volledige rapport van TNO.
(20 september 2011)


Eerste verkoopactie van gebakken lucht is een succes
U kunt nog potjes bestellen
Zondag heeft Pieterburen Tegengas met veel enthousiasme Maximes Gebakken Lucht aan de man/vrouw gebracht. Samen met de verkoop van t-shirts en ansichtkaarten, en het geven van een stoelmassage, beliepen de inkomsten ongeveer honderd euro. Het etiket op de potjes gebakken lucht is gemaakt door kunstenaar Theo Leijdekkers. Bezoekers van de kunstmarkt reageerden in het algemeen positief op de actie.

Er zijn zelfs potjes verkocht aan buitenlandse toeristen, zodat onze actie ook in andere landen bekend gaat worden. Diverse media hebben aandacht besteed aan de ludieke actie met Gebakken Lucht van Maxime Verhagen. Sommige kopers schaften wel een potje aan maar namen deze niet mee, met als argument dat ze het portret van Verhagen niet in hun huis wilden hebben.
Wilt u ons ook steunen met de aanschaf van zo'n artistiek en zeldzaam potje gebakken lucht? Maak dan EUR 15 over op Bankrekeningnummer 3160 02666 van Dorpsbelangen Pieterburen, onder vermelding van Maximes Gebakken Lucht. Vermeld uw postcode en huisnummer! Wij sturen u het potje dan toe.
(18 september 2011)


Raad van State blijkt wél waarde te hechten aan landschap en milieu
Hoogste bestuursrechter vernietigt bouwvergunning kolencentrale
De vergunning voor de bouw van een kolencentrale in de Eemshaven is door de Raad van State vernietigd. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft desondanks besloten om RWE/Essent geen bouwstop op te leggen. De Vereniging Zuivere Energie organiseert a.s. dinsdag 6 september een demonstratie bij het provinciehuis, voorafgaand aan de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu. In deze vergadering bepalen alle politieke partijen hun standpunt over het al dan niet opleggen van een bouwstop tijdens de nieuwe vergunningaanvraag door RWE. Lees meer.
Het is opvallend dat de Raad van State nu in een aantal zaken de belangen van landschap en milieu heeft laten prevaleren boven economisch gewin. Zo werd het rooien van honderden bomen tussen Leek en Midwolde tegengehouden (dvhn.nl), en het besluit over de ondergrondse gasopslag in Bergen geschorst.
Dit zijn hoopvolle ontwikkelingen, ook voor Pieterburen! (update 4 september 2011)


Raad van State schorst besluit over gasopslag in Bergen
Goed nieuws, ook voor Pieterburen
De Raad van State, het hoogste bestuursorgaan van ons land, heeft een besluit van minister Verhagen voor het opslaan van aardgas in een oud gasveld in de buurt van Alkmaar, voorlopig geschorst. Verhagen wilde het project doorzetten ondanks bezwaren van de gemeente en bewoners. Die vrezen gevaar door onder andere aardbevingen en grondbewegingen.
Volgens de Raad van State is het niet ondenkbaar dat dit gevaar zich inderdaad zal voordoen. De schorsing wordt verleend in ieder geval voor de duur van de inhoudelijke behandeling van de bezwaren. De Raad van State vindt dat zonder schorsing 'de gevolgen niet meer terug te draaien zijn', daarom mag energiebedrijf Taqa niet beginnen met de werkzaamheden. Bovendien, aldus de Raad van State, 'komt de leveringszekerheid van gas in Nederland hierdoor op korte termijn niet in gevaar'.
De schorsing zegt niets over de uitkomsten van de inhoudelijke behandeling van de bezwaren door de Raad van State, maar het geeft wel aan dat de bezwaren serieus worden genomen.
Pieterburen Tegengas is verheugd over de uitspraak, allereerst natuurlijk voor onze collega-actievoerders in Bergen die al jarenlang strijden tegen de Rijksoverheid die over ze heen dreigt te wandelen. Verder geeft het aan dat de Raad van State wel degelijk ook de belangen van lokale overheid en bewoners meeweegt, in tegenstelling tot minister Verhagen die daar gewoon overheen lijkt te willen lopen. Voor minister Verhagen is deze schorsing dan ook een nederlaag.
Lees verder op Trouw Online.
(8 augustus 2011)


Verhagen zal Pieterburen misschien bezoeken
Minister komt naar Noord-Groningen
Minister Verhagen komt misschien op bezoek in Pieterburen. Actiegroep Pieterburen Tegengas heeft de minister een uitnodiging hiervoor gestuurd nadat het ministerie heeft laten doorschemeren dat hij hiertoe bereid zou zijn. De Actiegroep heeft een voorlopig programma opgesteld en gevraagd of de minister in de avonduren wil komen, om de unieke kwaliteiten van het Hogeland te ervaren.
(6 augustus 2011)


Post van de minister
Maxime Verhagen richt zich per brief tot inwoners en gemeentebestuur van De Marne
In de Streekkrant is een brief gepubliceerd waarin minister Verhagen zijn dank uitspreekt voor de hartelijke ontvangst van de ambtenaren van het ministerie in Wehe-den Hoorn op 30 mei jl. Hij belooft altijd open en transparant te zullen communiceren over het beleid en spreekt zich uit voor een zorgvuldige afweging en besluitvorming.
Dat kan wat ons betreft maar één ding betekenen: Geen gasopslag in Pieterburen!
Lees hier de brief van de minister.
(27 juni 2011)


Gemeente De Marne stapt ook naar de rechter om EDF / ELI te stoppen
Burgemeester en wethouders weigeren zich neer te leggen bij de afwijzing van hun bezwaren.
Burgemeester en wethouders van de Marne stappen eveneens naar de rechter om minister Verhagens plan om in Pieterburen proefboringen uit te voeren, te blokkeren. Of het lukt om het plan daadwerkelijk te stoppen is natuurlijk de vraag, maar B&W leggen deze zaak nu in ieder geval voor aan de onafhankelijk bestuursrechter in Groningen, met het verzoek om het besluit van het ministerie ongedaan te maken.
Dat is goed nieuws, want de gemeente geeft hiermee een sterk signaal af dat de plaatselijke overheid de omstreden plannenmakerij uit Den Haag niet pikt.
B&W betogen in hun beroepschrift onder meer dat minister Verhagen inconsequent is in zijn redeneringen. Enerzijds beweert de minister dat plaatsing van industriële installaties nog niet aan de orde is bij deze vergunning, anderzijds betrekt het ministerie een "zachte belofte van EDF" dat de bovengrondse compressoren elders zullen worden geplaatst, in haar overwegingen om de bezwaren van de gemeente af te wijzen. Dat kan niet, volgens B&W van De Marne. Het gemeentebestuur wil geen gasopslag in Pieterburen omdat dit het waardevolle landschap dreigt te verpesten.
(14 juni 2011)


Actiegroep vraagt provincie om het Hoogeland aan te wijzen als Nationaal Landschap
Taak van Nationale Landschappen wordt door Rijk naar Provincie overgedragen.
De Actiegroep Pieterburen Tegengas heeft het provinciebestuur van Groningen gevraagd of het Hoogeland op de lijst van Nationale Landschappen kan worden geplaatst. Nationale landschappen worden erkend vanwege hun typische cultuurhistorische eigenschappen en genieten daardoor een bepaalde bescherming. In de provincie Groningen staat slechts één streek op die lijst, namelijk Middag-Humsterland. Het Hoogeland wordt door de provincie in het Provinciaal Omgevingsplan erkend als 'gaaf landschap' en zou dus ook als Nationaal Landschap aangemerkt kunnen worden.
Minister Schulz van Haegen presenteerde vandaag in Den Haag de Structuurvisie Infrastuctuur en Ruimte (SVIR). Daarin wordt onder andere bepaald dat het beheer van de Nationale Landschappen bij de provincies komt te liggen.
(14 juni 2011)


Actiegroep schakelt rechter in tegen besluit Verhagen
Wij vragen de onafhankelijk rechter dit besluit te vernietigen.
Actiegroep Pieterburen Tegengas heeft vandaag bij de Rechtbank in Groningen beroep aangetekend tegen het besluit van minister Verhagen om de bezwaren tegen de proefboorvergunning af te wijzen. Heel formeel heet het dan dat wij de rechter vragen het besluit te "vernietigen". Wij hopen erop dat het recht zal zegevieren, en de rechter onze bezwaren erkent en EDF en het ministerie terugwijst. Mocht een van de partijen niet tevreden zijn met de uitspraak van de rechter, dan is nog hoger beroep mogelijk.
Van een aantal inwoners van Pieterburen en omgeving is ons bekend dat ook zij beroep hebben aangetekend. Het gaat echter niet om enorme aantallen beroepschriften. Waarschijnlijk is het griffierecht veel mensen toch teveel, of zijn inwoners uit het veld geslagen door de partijdige opstelling van minister Verhagen, die alles uit de kast heeft getrokken om EDF te behagen.
De provincie heeft besloten geen beroep aan te tekenen omdat men de kans op juridisch succes bij de rechter te klein acht. Pieterburen Tegengas is het hiermee niet eens, en vindt dat er wel degelijk goede kansen zijn om het besluit van Verhagen "lek te schieten". Verder gaat het niet om de aantallen beroepschriften, maar om het aandragen van de juiste argumentatie. Dat heel Pieterburen tegen de komst van EDF is, is al meerdere malen heel duidelijk gemaakt.
(14 juni 2011)


Gedeputeerde Moorlag bezoekt Pieterburen op de fiets
Gedeputeerde William Moorlag (Ruimtelijke Ordening) heeft vandaag op de fiets vanuit zijn woonplaats Winsum een bezoek gebracht aan Pieterburen. Al fietsend genoot hij van het prachtige landschap waarvoor hij zijn uiterste best doet dit vrij van industrie te houden. In Pieterburen bekeek hij de door EDF aangevraagde lokatie voor gasopslag en sprak hij met leden van de Actiegroep en met horeca-ondernemer Anita Klont.
(8 juni 2011)


Greenpeace steunt ons standpunt: handen af van Pieterburen!
Milieu-organisatie wil dat overheid afblijft van de ondergrond.
We hadden het al gemeld op een actiebijeenkomst: ook milieu-oganisatie Greenpeace is tegen de aan EDF verleende vergunning voor proefboringen in Pieterburen. Greenpeace heeft dit aan de actiegroep laten weten. Deze organisatie strijdt tegen de inzet van o.a. kernenergie en kolencentrales als energievoorziening, omdat ze zo vervuilend zijn. Greenpeace is niet tegen gasopslag op zich, wel tegen aantasting van de Pieterbuurster bodem voor deze doeleinden. Bovendien houdt Greenpeace rekening met het scenario dat minister Verhagen en/of EDF de informatie over de bodem willen misbruiken om te kijken of de zoutlagen geschikt zijn voor het opslaan van kernafval.
(14 juni 2011)


Verwarrende berichtgeving over provinciaal standpunt
Provincie blijft tegenstander EDF-plannen Pieterburen
Het provinciebestuur van Groningen heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de beslissing van EL&I om een vergunning te verlenen aan EDF voor het doen van proefboringen ten zuiden van Pieterburen. De provincie meent dat er onvoldoende grond is om dit besluit juridisch aan te vechten. Het betekent echter niet dat de provincie haar verzet staakt, integendeel! Gedeputeerde William Moorlag verklaarde desgevraagd dat een ondergrondse aardgasopslag ten zuiden van Pieterburen zeer ongewenst is vanwege de schade aan natuur, landschap en woonmilieu en het negatieve effect op de recreatieve sector in Pieterburen. Om die reden wordt momenteel in overleg met EDF, maar bijvoorbeeld ook TNO en EL&I gezocht naar een andere, gelijkwaardige zoutkoepel.
Beluister hier het interview van Radio Noord met gedeputeerde Moorlag.
(3 juni 2011)
Update, 5 juni 2011: Om misverstanden uit de wereld te helpen, heeft gedeputeerde Moorlag een ingezonden artikel geschreven voor De Ommelander.


Pieterburen ontvangt ministerie met bloemen en muziek
Massale opkomst op informatie-avond voor raadsleden en inwoners
De informatie-avond op 30 mei heeft zo'n 250 inwoners van Pieterburen en omgeving naar Wehe-den Hoorn gebracht om van het ministerie te horen waarom een vergunning voor proefboringen is verleend aan EDF. Het werden zakelijke uiteenzettingen van ambtenaren die denken in termen van gasrotondes en juridische kanten van vergunningverlening. Zo werd betoogd dat gasopslag noodzakelijk is om de energievoorziening in de toekomst te garanderen, maar kon geen garantie gegeven worden dat het gas ook daadwerkelijk aan Nederland geleverd wordt.
Vanuit de zaal kwamen veel kritische vragen en steekhoudende argumenten waarmee het besluit van het ministerie wordt veroordeeld. Meerdere sprekers benadrukten het unieke karakter van het gebied.
Hoewel de bijeenkomst werd gehouden op 8 km afstand van Pieterburen, hadden de ambtenaren niet de moeite genomen om ons dorp te bezoeken (!) en met eigen ogen te zien waarom EDF hier niet thuishoort. Gelukkig hebben ze de sfeer van het Groningse Hoogeland toch enigszins kunnen proeven. De gasten uit Den Haag werden ontvangen met bloemen en muziek, waaronder een indrukwekkend lied van Arnold Veeman. Bovendien ontvingen zij een pakket met diverse producten uit de streek.
Videobeelden van de bijeenkomst vindt u hier. Binnenkort een uitgebreid verslag op deze site.
(31 mei 2011)


Minister Verhagen veegt alle bezwaren in één keer van tafel
Alle bezwaarschriften tegen vergunningbesluit ongegrond verklaard. Minister Maxime Verhagen van ELI heeft alle bezwaren die zijn gemaakt tegen de opsporingsvergunning van EDF in Pieterburen, van tafel geveegd. In een 31 pagina's tellend epistel zijn alle bezwaren op één hoop gegooid en op alle punten ongegrond verklaard. Vierentwintig bezwaarmakers zijn niet-ontvankelijk verklaard en die bezwaren zijn verder niet behandeld.
Pieterburen Tegengas zal het document bestuderen en met een reactie komen. Onze eerste indruk is dat de bezwaarschriftencommissie alles uit de kast heeft getrokken om EDF en haar baas Maxime Verhagen vrij te pleiten.
(5 mei 2011)


Actiegroep eist opnieuw intrekking vergunning voor proefboring
Aanleiding is de situatie bij EDF na de kernramp in Japan. Pieterburen Tegengas is van mening dat er voldoende redenen zijn om de door EDF aangevraagde opsporingsvergunning ten behoeve van een aardgas-opslaginstallatie alsnog te weigeren. In een brief aan de minister van EL&I stelt de actiegroep dat de ramp in Japan verstrekkende gevolgen kan hebben voor EDF. EDF kampt met teruglopende koersen waardoor de beurswaarde van het bedrijf slinkt. Bovendien worden alle kerncentrales van EDF van overheidswege aan een test onderworpen. Indien de centrales niet voldoen aan de veiligheidseisen, dan moeten deze misschien worden aangepast of zelfs worden gesloten. EDF heeft zelf al aan de Franse overheid gemeld dat er maatregelen ter verbetering nodig zijn. Dit kan grote gevolgen hebben voor EDF, en Actiegroep Pieterburen Tegengas betwijfelt of EDF, gezien al deze onzekerheiden, wel aan de criteria voor een vergunning voldoet.
Het persbericht en de brief aan de minister leest u hier.
(4 mei 2011)


Informatieavond over zonnepanelen druk bezocht
In een goed gevulde Petruskerk luisterden huiseigenaren uit Pieterburen en omgeving op 19 april naar de uitleg van de heer Groothuis, specialist op het gebied van zonne-energie.
De avond werd georganiseerd door de Werkgroep Duurzaam Pieterburen, onderdeel van Actiegroep Pieterburen Tegengas.
Klik hier voor een foto-impressie.
Geïnteresseerden vinden hier informatie over een nieuwe subsidieregeling van de drie noordelijke provincies. (19 april 2011)


Ministerie annuleert besloten bijeenkomst van 11 april na protesten van bewoners
Het plan van het ministerie van EL&I om de gemeenteraden van De Marne en Winsum in een besloten bijeenkomst te informeren over haar beleid met betrekking tot gasopslag heeft veel ophef veroorzaakt. Ook Pieterburen Tegengas heeft bezwaar gemaakt tegen dit gebrek aan openheid, en plande een demonstratie bij het gemeentehuis. Het ministerie heeft nu besloten deze bijeenkomst niet door te laten gaan. Onze protestdemonstratie is daarom afgelast. De gemeente wil binnenkort een openbare bijeenkomst met het ministerie organiseren.
De berichtgeving op RTV-Noord vindt u hier. Lees ook het persbericht van de gemeente.
(8 april 2011)


Snelle actie van Pieterburen Tegengas
Actiegroep Pieterburen Tegengas heeft vanavond, voor de besloten vergadering met EDF, aan burgemeester Wiersma, alle wethouders en gemeenteraadsleden een persoonlijke brief overhandigd. Hierin worden de gemeentebestuurders er nog eens aan herinnerd wat voor bedrijf EDF is, en wat de gevolgen zijn voor Pieterburen als het gasopslagproject van EDF hier doorgang vindt.
De brief bevatte een persoonlijke tekst aan alle raadsleden, wethouders en de burgemeester, een ansichtkaart van Pieterburen anno 2020 en een print van het artikel over het falende veiligheidsbeleid van EDF.
(31 maart 2011)


Besloten gemeenteraadsvergaderingen met EDF en ministerie EL&I
In een extra vergadering op 31 maart komt EDF de raadsleden van de gemeente De Marne informeren over zijn plannen met de gasopslag in Pieterburen. Het is een besloten bijeenkomst.
In een volgende besloten extra raadsvergadering op 11 april komt het ministerie van EL&I uitleg geven. De raadsleden van de gemeente Winsum zullen hier ook bij aanwezig zijn.
Actiegroep Pieterburen Tegengas vindt het een goede zaak dat EDF en EL&I openheid van zaken geven, maar is het er niet mee eens dat deze vergaderingen niet openbaar zijn. Rechtstreeks betrokkenen, de inwoners, zijn niet welkom. Dit wekt de suggestie dat er zaken worden besproken die de openbaarheid niet kunnen verdragen! Wij eisen transparantie en vinden het onbestaanbaar dat het ministerie weigert om met de bewoners te spreken.
(30 maart 2011)


Massale opkomst bij hoorzitting
De hoorzitting die op 15 maart is gehouden door het ministerie van EL&I heeft enkele honderden verontruste Pieterbuursters naar Groningen gebracht. Een veertigtal bezwaarmakers, waaronder ook woordvoerders van de provincie Groningen en de gemeente De Marne, zette op overtuigende wijze uiteen waarom de plannen van EDF geen doorgang mogen vinden.
Zowel tijdens de demonstratie als tijdens de hoorzitting werd duidelijk dat de bewoners van Pieterburen schouder aan schouder staan in hun verzet tegen de vergunningverlening aan EDF. Er is geen draagvlak!
Binnenkort een uitgebreide reportage.
Klik hier voor de berichtgeving op RTV-Noord (met video- en audiofragment). (15 maart 2011)


Boeren ook tegen plannen EDF
LTO wil duidelijkheid over de effecten voor de landbouw.
LTO-Noord heeft minister Verhagen van EL&I verzocht om een Landbouw Effect Rapportage (LER) op te stellen in verband met de plannen voor de gasopslag. Volgens Hilbrand Sinnema, voorzitter van het Groninger provinciaal bestuur van LTO-Noord, bestaat er veel onzekerheid over de gevolgen van de plannen van EDF. Dit is gebleken tijdens een druk bezochte LTO-vergadering waar naar schatting 50 boeren uit de gemeente De Marne aanwezig waren. De boeren zijn bang voor bodemdaling en verzilting van het gebied. Ook de aanleg van een buizenstelsel voor de aanvoer van het gas, dwars over boerenland, is een punt van zorg.
LTO gaat elke stap van het ministerie en van EDF kritisch volgen. Sinnema benadrukt het belang van een 0-meting. De huidige situatie moet goed worden beschreven om later de gevolgen goed in kaart te kunnen brengen. LTO is voornemens om zelf ook in gesprek te gaan met het Franse energieconcern. (7 maart 2011)


Overleg met leden van de Tweede Kamer
Zoals u reeds in het Dagblad van het Noorden heeft kunnen lezen, voert de Actiegroep Pieterburen Tegengas momenteel overleg met diverse fracties in de Tweede Kamer, om uitleg te geven over onze bezwaren tegen de voorgenomen gasopslag in Pieterburen. Dit overleg verloopt voorspoedig, maar we zijn er nog niet.
(28 februari 2011)


CO2-opslag is van de baan, nu de EDF-opslag nog
Minister Verhagen heeft het plan voor de opslag van CO2 in lege gasvelden in Noord-Nederland geschrapt. Wij feliciteren onze collega-actievoerders in Sebaldeburen / Boerakker met dit geweldige succes!
Dit betekent helaas NIET dat de opslag van CH4 (EDF-aardgasopslag) in Pieterburen ook al is geschrapt. Integendeel. Voorlopig houdt de minister gewoon vast aan dit plan, niettegenstaande de enorme tegenstand vanuit bevolking, gemeentebestuur en provinciebestuur.
Het is enerzijds goed nieuws dat de CO2-opslag in Boerakker / Sebaldeburen niet doorgaat: het betekent dat flink protesteren toch nog helpt. Anderzijds schept het een beeld van een CDA-minister die beslissingen neemt op basis van politiek gewin. Op zich een trieste constatering, maar wij vinden het prima als Verhagen om die reden ook het EDF-project de nek omdraait.
(20 februari 2011)


Gasvoorraad verdubbeld, gasopslag niet meer nodig
In het dagblad Trouw van 18 februari staat een uitgebreid artikel over het omhoog halen van moeilijk winbaar aardgas dat nu dankzij nieuwe technieken veel gemakkelijker wordt. Volgens de Energieraad betekent dit dat de aanwezige gasvoorraden minimaal verdubbelen en misschien wel verdrievoudigen, en Nederland niet afhankelijk wordt van gas uit het buitenland. Volgens de Energieraad kan het huidige regeringsbeleid op de schop, gezien het feit dat de winbare voorraden hiermee met 100 tot 200% zijn gegroeid.
Wij vinden dat het idee van een Nederlandse Gasrotonde dat door het ministerie van ELI wordt bepleit, nu helemaal naar de prullenbak kan.
Of minister Verhagen en de Tweede Kamer het advies van de Energieraad opvolgen, valt nog te bezien. Volgens Kees Wiechers, lid van de Energieraad, gebeurt er meestal niet zoveel met die adviezen, omdat de lobby van de energiereuzen in Den Haag te groot is. En dat vinden wij toch wel heel bedenkelijk.
(18 februari 2011)


"EDF onderzoekt alternatieve locatie voor bovengrondse installatie"
EDF lijkt een gebaar te willen maken naar de bevolking van Pieterburen, door te onderzoeken of de bovengrondse installatie van de geplande gasopslag elders kan worden geplaatst. Dit meldt het Dagblad van het Noorden vandaag. Pieterburen Tegengas blijft onverkort tegenstander van de komst van EDF in dit gebied en beschouwt deze geste slechts als een verplaatsing van het probleem. Bovendien richten de bezwaren van de Actiegroep zich niet alleen tegen de bovengrondse installatie, maar ook tegen de opslag van aardgas in de ondergrond van Pieterburen (zie ons standpunt).
Lees hier het artikel in het Dagblad van het Noorden.
(5 februari 2011)


Oproep aan Tweede Kamer om stelling te nemen tegen gasopslag
Op 9 februari a.s. houdt de commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een hoorzitting over de plannen voor gasopslag in Bergen (NH). Actiegroep Pieterburen Tegengas heeft dit agendapunt aangegrepen om de commissieleden te vragen om zich ook uit te spreken tegen de plannen voor gasopslag van EDF in Pieterburen.
Onze brief aan de commissieleden vindt u hier. (3 februari 2011)


Onderzoek naar gevolgen zoutwinning
Bewoners in Oost-Groningen vinden eindelijk gehoor voor hun klachten over schade aan hun woningen door de zoutwinning ter plaatse. Provincie, gemeenten en zoutwinner Nedmag laten een uitgebreid onderzoek uitvoeren, waarbij diverse gebouwen worden onderworpen aan een grondige bouwkundige inspectie. De eerste resultaten van het onderzoek worden begin 2012 verwacht. Lees meer.
Pieterburen Tegengas volgt deze ontwikkelingen op de voet, omdat zoutwinning (en vervolgens dumping in de Waddenzee) een onderdeel is van de plannen van EDF. (21 januari 2011)


Bezwaarschrift provincie tegen EDF-vergunning
Ook Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de aan EDF verleende vergunning voor proefboringen in Pieterburen. Eind vorig jaar nam Provinciale Staten al een motie aan tegen de handelwijze van minister Verhagen om deze vergunning te verlenen. Zelfs de eigen partij van Verhagen, het CDA, was het volmondig eens met de motie.
Mede naar aanleiding van de vergunningverlening aan EDF hebben GS besloten meer invloed te willen uitoefenen op dergelijke keuzes van het Rijk. Het college heeft Provinciale Staten schriftelijk geïnformeerd over zijn voornemen om een structuurvisie diepe ondergrond te ontwikkelen. De brief van GS vindt u hier.
Eind januari voeren Gedeputeerde Staten overleg met de actiegroep Pieterburen Tegengas. (20 januari 2011)


Milieuorganisaties veroordelen besluit minister
De Natuur en Milieufederatie Groningen en Het Groninger Landschap noemen de vergunningverlening voor de proefboring funest voor het landschap en de leefbaarheid van Pieterburen. Bovendien heeft het Rijk nut en noodzaak van een ondergrondse gasopslag niet kunnen aantonen.
Ook uiten de organisaties kritiek op de gevolgde procedure: waar aanvankelijk werd toegezegd de besluitvorming een half jaar op te schorten vanwege de vele bezwaren onder de bevolking, werd de vergunning uiteindelijk zelfs verleend nog voordat de aanvraag kon worden ingezien door belanghebbenden. Meer informatie leest u hier. (4 januari 2011)


Gemeenteraden De Marne en Winsum spreken zich uit tegen EDF-plannen
In een extra raadsvergadering in De Marne op 7 december 2010 spraken alle fracties zich uit tegen gasopslag in Pieterburen. Bovendien toonden college en raad zich ontstemd over het feit dat het ministerie van EL&I zonder enig overleg met lokale en provinciale overheid een vergunning voor de proefboringen heeft verleend. "Een onbegrijpelijke manier van opereren", aldus wethouder Van Gelder, "zo gaan overheidslagen niet met elkaar om!"
In een door de gezamenlijke fracties ingediende motie wordt het college opgeroepen om het ministerie uit te nodigen om een toelichting te komen geven aan gemeenteraad en bevolking en om duidelijkheid te vragen over mogelijke vergunningverlening voor gasopslag. De volledige tekst van de motie leest u hier.
Na afloop van de vergadering stond wethouder Van Gelder de pers te woord. Het geluidsfragment en videobeelden van de vergadering vindt u hier.
In een persbericht van Pieterburen Tegengas leest u meer over de reacties van de gemeenteraad.
In zijn vergadering van donderdag 16 december heeft de raad van de gemeente Winsum zich ook in grote meerderheid uitgesproken tegen de vergunningverlening aan EDF. De gemeente gaat een bezwaarschrift indienen, zoals De Marne ook al heeft gedaan. (update 23 december 2010)


"Zoutkoepel Pieterburen voor geen enkele opslag geschikt"
Zo luidt de conclusie van Herman Damveld, lid van het zoutkoepeloverleg, tijdens een spreekbeurt op dinsdag 14 december 2010 in Eenrum. Damveld heeft 34 jaar ervaring als kernspecialist en is schrijver van de brochure Kernafval in beweging.
De presentatie van Damveld over Pieterburen vindt u hier.
(14 december 2010)


De reputatie van EDF in 1 Vandaag
In de uitzending van 30 november wordt getoond hoe EDF omgaat met veiligheid in kerncentrales. Een weinig vertrouwenwekkend verhaal!
Bekijk hier de uitzending. (1 december 2010)


Centraal Planbureau kritisch over plannen gasopslag
Dagblad Trouw gaat in een tweetal achtergrondartikelen in op de plannen van het kabinet om in Nederland een gasrotonde voor Noordwest-Europa te creëren. Het CPB zet grote vraagtekens bij deze plannen en het nut van de ondergrondse aardgasopslag.
Ook bericht de krant over de acties van Pieterburen Tegengas en over het vermoeden van Groen Links dat de zoutkoepels onder Pieterburen uiteindelijk gebruikt zullen worden voor de opslag van radioactief afval. De fractie zal dit vandaag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de orde stellen.
De volledige tekst van de vier artikelen in Trouw leest u hier. (30 november 2010)


Brandbrief van Actiegroep naar Tweede Kamerfracties
Alle fracties in de Tweede Kamer ontvangen vandaag van de Actiegroep Pieterburen Tegengas een brandbrief waarin wordt verzocht er bij de minister van EZL&I op aan te dringen aan EDF geen boringsvergunning te verlenen voor proefboringen in Pieterburen. Lees onze brief aan de Tweede Kamerfracties. (28 oktober 2010)


Greenpeace tegenstander van dumping van afvalwater in zee
Greenpeace is erop tegen dat EDF bij een eventuele bouw van een gasopslag, afvalwater in zee zal lozen. "Wij zijn tegen elke vorm van dumping van afval in zee," aldus Greenpeace Nederland.
De milieu-organisatie voert wereldwijd acties tegen milieuvervuilers en voor schone energie. Voor meer informatie ga naar www.greenpeace.nl. (25 oktober 2010)


Ouder nieuws vindt u in het nieuwsarchief.
  Welkom op de website van Pieterburen Tegengas.
Dankuwel dat u belangstelling toont voor onze actie TEGEN het plan om in Pieterburen een grootschalig mijnbouwproject te beginnen. Uit de steunbetuigingen die wij krijgen, kunnen we afleiden dat velen het met ons eens zijn: HANDEN AF VAN PIETERBUREN!

Wij geven tegengas tegen een onzalig plan van EDF (Electricité de France) om ons mooie dorp in het prachtige Hoogeland op te zadelen met een industrieel complex. Dit zou moeten verrijzen aan de Wiebenerweg, even ten zuiden van de bebouwde kom van Pieterburen.

Lees meer over dit plan en onze standpunten.

Op de foto's hierboven ziet u enige impressies van het ongeschonden Hoogeland en de wanstaltige industrie die zich hier zou willen vestigen. EDF heeft bovendien laten doorschemeren zich weinig of niets te willen aantrekken van onze waarden: stilte, rust, duurzaamheid, landelijkheid en kleinschaligheid. Sterker: het plant activiteiten die grote milieuschade zullen opleveren. Wilt u hier ook tegen protesteren? Teken dan onze petitie tegen deze gasopslag.

Onze website wordt — mede dankzij de enorme aandacht in de media — ontzettend goed bezocht. Kom regelmatig terug, want we plaatsen de laatste berichten, knipsels en foto's over onze strijd tegen deze brutale Franse overval.

Wilt u iets kwijt? Uw steunbetuiging laten horen — of juist zeggen dat u voorstander bent van dit aardgasproject? Stuur uw mail naar redactie@pieterburen-tegengas.nl.
Ook donaties voor onze actie zijn welkom.

Namens mensen, flora en fauna in dit gebied: hartelijk dank voor uw support.

Wat vinden de boeren ervan?
Onze actiegroep heeft zoveel mogelijk boerenbedrijven in Pieterburen bezocht om ze te betrekken bij onze actie en ze naar hun mening te vragen. Wij vinden de mening van de boeren zeer belangrijk, zij zijn immers de grootgrondbezitters in dit gebied en hebben hier grote belangen. De boeren die wij tot nog toe gesproken hebben, laten zich negatief uit over de plannen van EDF, en waarderen de inzet van onze Actiegroep (waarvoor dank :-).
Bent u boer in Pieterburen en hebben wij uw bedrijf nog niet bezocht voor een gesprek? Meld dit even aan ons via redactie@pieterburen-tegengas.nl, wij komen graag bij u langs om uitleg te geven en naar uw mening te vragen.

  aanbevolen & sponsored links:
Ook in Les Landes wil EDF de natuur beschadigen met een omstreden gasopslagproject

Natuur- en Milieufederatie Groningen is tegen de komst van EDF naar het Hogeland

Greenpeace steunt onze actie. Blijf af van de zoutkoepels!

Gemeente De Marne is tegen de komst van EDF

Gemeente Winsum is tegen de komst van EDFprovincie Groningen is tegen de komst van EDF naar Pieterburen. Provinciale Staten hebben met een motie minister Verhagen op zijn vingers getikt

Bescherm het Groninger landschap

The Wadden Sea, UNESCO World Heritage Site

Klimaatpositief Stamp

Arnold Veeman bezingt de pracht en de ongeschondenheid van het Hogeland. Hij is tegenstander van de komst van petrochemische bedrijven naar Pieterburen