Uw bedrijf vindbaar in de TLNplanner.
GRATIS voor gebruikers van dit pakket *).
Als gebruiker van de TLNplanner kunt u GRATIS uw eigen bedrijf in het pakket opnemen. *) Op deze pagina kunt u uw lokatie invoeren.

Wilt u een zeer exacte positionering, stuurt u ons dan een plattegrond met uw lokatie hierop ingetekend. U kunt ook, indien bekend, de X/Y-coördinaten opgeven.

Wilt u uw adresgegevens, telefoonnummer en website-adres ook in de planner? Dat kan. In dat geval moet u een betaalde lokatie bestellen.

Hieronder kunt u uw gegevens invoeren. Door op de button te klikken, onderaan de pagina, genereert u een faxformulier. Dit formulier ondertekent u en faxt u naar TLN, t.a.v. Coördinator TLNplanner, fax 079 3636258.

Vul nu eerst uw eigen gegevens in.
tip: met uw TAB-toets springt u naar het volgende invulveld.
uw naam*) m v
functie*)
bedrijf *)
adres *)
postcode *)
plaatsnaam *)
land *)
telefoon *)
telefax 
e-mail*)
*) verplicht veld

Vul nu de gegevens in van de lokatie die u wilt opnemen in de planner.
bedrijfsnaam *)
adres *)
postcode *)
plaatsnaam *)
land *)
telefoon 
telefax 
omschrijving 
uw e-mailvoor email vermelding in de TLNplanner klik hier
uw website voor website vermelding in de TLNplanner klik hier
aankruisen als u ons een plattegrond toestuurt.
*) verplicht veld

Indien u de bedrijfslokatie zelf in de kaart van de TLN-planner kunt aanwijzen, dan kunt u eventueel hieronder de exacte coördinaten invullen. De coördinaten zijn zichtbaar linksonder in de statusbalk van de TLNplanner (voorbeeld: 4°37'34" / 52°11'34". U kunt invullen als volgt: X-coördinaat 4gr 37' 34" en Y-coördinaat 52gr 11' 34").
X-coördinaat 
Y-coördinaat 

Ruimte voor uw eventuele opmerkingen (worden niet in de planner opgenomen):


*) De gratis vermelding in de TLN-planner is voor geregistreerde gebruikers met een onderhoudscontract. Maximaal één gratis vermelding per bedrijf. Extra lokaties kunnen tegen betaling worden aangemeld.

Vindbaar op de electronische kaart.
Uw bedrijf wordt vindbaar op de electronische kaart. U bent zichtbaar voor collega-transportbedrijven en voor toonaangevende verladers die TLNplanner gebruiken voor het inplannen van hun transporten. Gratis voor houders van een onderhoudscontract.Nog exactere berekening van afstanden.
Uw bedrijf wordt in de TLNplanner exact gepositioneerd. Nooit meer discussie met klanten of collega's over de ligging. Afstand tot de openbare weg wordt meegerekend in de routes.

Kunt u uw bedrijf niet exact positioneren? In dat geval kunt u een kaart meesturen. In geval van twijfel is altijd telefonisch overleg mogelijk met het TLNplanner-team.


Algemene voorwaarden:
1. Wanneer u een lokatie bestelt, heeft u de garantie dat de lokatie in drie navolgende versies van de TLNplanner (ongeveer gelijk aan: de komende drie jaar) opgenomen is. Op het moment dat deze periode is verstreken, krijgt u bericht van TLN. TLN biedt u dan de mogelijkheid om uw bestaande lokaties te updaten.
2. Wij controleren of uw bedrijf een TLNplanner onderhoudscontract heeft. Mocht dat niet zo zijn, dan heeft u geen recht op gratis opname van uw bedrijf. U ontvangt daarover bericht. 3. Lokaties die reeds in de planner zijn/worden verwerkt, hoeven niet opnieuw te worden aangemeld. Indien dit gebeurt, krijgt u van ons bericht en kunt u een andere lokatie aanvragen.
4. Eventuele wijzigingen van lokatiegegevens binnen de termijn van de drie versies (denk aan: verhuizing, wijziging telefoonnummer, verplaatsing van laad/losdock op het terrein) worden kosteloos verwerkt.
5. TLN behoudt zich het recht voor om aangemelde lokaties te weigeren, zonder opgaaf van redenen.