Bestel uw lokatie in de TLNplanner.
Zichtbaar zijn voor transporteurs en verladers.
Op deze pagina kunt u lokaties (bedrijven, laad/losadressen, etcetera) invoeren ter opname in de TLNplanner. Deze lokaties worden opgenomen inclusief contactgegevens zoals telefoonnummer en internet-adres (URL) en inclusief uw bedrijfslogo.
Wilt u een zeer exacte positionering, stuurt u ons dan een plattegrond met uw lokatie hierop ingetekend. U kunt ook, indien bekend, de X/Y-coördinaten opgeven.
Het tarief is als volgt:

aangemelde lokatiestarief per lokatie
1e lokatie€ 30,00 incl. 19% BTW   (€ 25,21 excl. BTW)
2e en volgende lokaties€ 10,00 incl. 19% BTW   (€ 8,40 excl. BTW)

Bestelt u meer dan één lokatie? Vul dit bestelformulier dan meerdere keren in.
Hieronder kunt u uw gegevens invoeren. Door op de button te klikken, onderaan de pagina, genereert u een machtigingsformulier. Dit formulier ondertekent u en faxt u naar TLN, t.a.v. Co÷rdinator TLNplanner, fax 079 3636258.
Na ontvangst van de betaling door TLN, krijgt u een BTW-factuur toegezonden voor uw administratie.

Vul nu eerst uw eigen gegevens in.
tip: met uw TAB-toets springt u naar het volgende invulveld.
uw naam*) m v
functie*)
bedrijf *)
adres *)
postcode *)
plaatsnaam *)
land *)
telefoon *)
telefax 
e-mail*)
*) verplicht veld

Vul nu de gegevens in van de lokatie die u wilt opnemen in de planner.
lokatienaam *)
adres *)
postcode *)
plaatsnaam *)
land *)
telefoon 
telefax 
omschrijving 
e-mail
website 
aankruisen als u ons een plattegrond toestuurt.
*) verplicht veld

Indien u de bedrijfslokatie zelf in de kaart van de TLN-planner kunt aanwijzen, dan kunt u eventueel hieronder de exacte coördinaten invullen. De coördinaten zijn zichtbaar linksonder in de statusbalk van de TLNplanner (voorbeeld: 4°37'34" / 52°11'34". U kunt invullen als volgt: X-coördinaat 4gr 37' 34" en Y-coördinaat 52gr 11' 34").
X-coördinaat 
Y-coördinaat 

Ruimte voor uw eventuele opmerkingen (worden niet in de planner opgenomen):

Met logo en contactgegevens in de TLNplanner.
In de TLNplanner staan met uw eigen logo, adresgegevens en webadres. Dat is mogelijk voor iedere onderneming, voor slechts € 25,21 excl. BTW. Een uitstekende manier om uw bedrijf "op de kaart te zetten".

Vul op deze pagina uw eigen gegevens in, en de gegevens van de lokatie die u wilt toevoegen. U genereert dan een formulier waarmee u de lokatie per fax kunt bestellen.Nog exactere berekening van afstanden.
Uw bedrijf wordt in de TLNplanner exact gepositioneerd. Nooit meer discussie met klanten of collega's over de ligging. Afstand tot de openbare weg wordt meegerekend in de routes.

Kunt u uw bedrijf niet exact positioneren? In dat geval kunt u een kaart meesturen. In geval van twijfel is altijd telefonisch overleg mogelijk met het TLNplanner-team.


Algemene voorwaarden:
1. Wanneer u een lokatie bestelt, heeft u de garantie dat de lokatie in drie navolgende versies van de TLNplanner (ongeveer gelijk aan: de komende drie jaar) opgenomen is. Op het moment dat deze periode is verstreken, krijgt u bericht van TLN. TLN biedt u dan de mogelijkheid om uw bestaande lokaties te updaten.
2. Verwerking van de informatie vindt plaats na betaling van de kostenbijdrage.
3. Lokaties die reeds in de planner zijn/worden verwerkt, hoeven niet opnieuw te worden aangemeld. Dubbele adressen / aanmeldingen zullen door ons worden geannuleerd waarbij uiteraard de kosten worden gecrediteerd.
4. Eventuele wijzigingen van lokatiegegevens binnen de termijn van de drie versies (denk aan: verhuizing, wijziging telefoonnummer, verplaatsing van laad/losdock op het terrein) worden kosteloos verwerkt.
5. TLN behoudt zich het recht voor om aangemelde lokaties te weigeren, zonder opgaaf van redenen.